Archív udalostí

Homo Domesticus

Ľudia bez domova nie sú len ľudia bez obydlia. Absencia domova znamená oveľa viac, prináša osamelosť, prázdnotu, krízy a nepokoj. Práca charít a iných sociálnych služieb rieši tento spoločenský neriešiteľný problém. Nie biznis či vysoká kultúra, ale počet ľudí bez domova a ich sociálny status sú ukazovateľmi úrovne danej spoločnosti a kultúry. - Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v rámci projektu Interdisciplinárna intenzita.