Archív udalostí

Filozofické myslenie Egona Bondyho

Pri príležitosti vydania knihy „Pracovní analýza" (1969) , jednej z najrozsiahlejších teoretických prác Egona Bondyho a vôbec najrozsiahlejšej práci, v ktorej Bondy analyzuje vtedajší režim, organizujeme prednášku Petra Kužela „Filozofické myslenie Egona Bondyho“, ktorý publikáciu edične pripravil a opatril rozsiahlou úvodnou staťou. Mgr. Peter Kužel, PhD. pôsobí na Filosofickom ústave AV ČR.

Cover