Archív udalostí

Egon Gál: Etika v reálnom svete

Čo dnes vieme o morálke, jej pôvode a fungovaní v reálnom svete? Prečo mal Glaukon pravdu a Sokrates sa mýlil? Ako morálka, náboženstvo a politika spolu súvisia?Začiatok dvadsiateho prvého storočia priniesol zmeny v politike a spoločenských vzťahoch, s ktorými málokto počítal. Otázky etiky a morálky, o ktoré sa dlhé storočia zaujímali iba filozofi začínajú byť zaujímavé aj pre riešenie praktických problémov života spoločnosti.

Cover
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img