Archív udalostí

HNUS

Cieľom diskusie je hľadať prieniky medzi estetickým a etickým v umení a v každodennom živote. Špecifickým pre diskusiu bude práve uhol pohľadu a postavenie si základnej otázky pre diskusiu - „HNUS a jeho morálne hranice?“ Diskutéri budú venovať pozornosť primárne estetickej kategórii hnusu a spolu s publikom budú hľadať jej morálne súvislosti či dokonca princípy prezentované/interpretované v umeleckých dielach. Na príkladoch zo súčasného literárneho sveta a sveta vizuálneho umenia bude diskusia vedená otvorene smerom k publiku.

Cover
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img