Archív udalostí

Diskusia s hosťami na tému INAKOSŤ

Téma diskusie je "inakosť". Jej zámerom je premyslieť nielen filozofický význam inakosti, ale aj jej sociálnu, literárnu či politickú rovinu. Otázky v diskusii chceme orientovať smerom od teoretickych úvah k ich praktickej aplikácii v sociálnom priestore a k individuálnemu a kultúrnemu (etnickému) chápaniu "inakosti". Diskusia si nekladie za úlohu prísne pridržiavanie sa vopred stanovených otázok, ale privíta naopak jej spontánny priebeh.

Cover
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img