Archív udalostí

Diskusia - dialóg o novej hudbe s Dávidom Kollárom a Julom Fujakom

Dialogický je samotný základ európskej civilizácie siahajúcej do starovekej minojskej kultúry na Kréte a do antického Grécka – spomeňme aspoň dialogickú platformu artikulácie filozofie Sokrata a Platóna. Okrem vzniku a rozvíjania viachlasu možno podľa Vladimíra Godára za najvyššiu inkarnáciu dialógu v európskej hudbe pokladať sláčikové kvarteto (ktoré môžu, mimochodom, pestovať jeho hráči plnohodnotne i bez prítomnosti publika). Ku klasicizmu okrem neho neodmysliteľne patrí aj rozvíjaný vnútorný dialogický kontrast dvoch hudobných myšlienok v rámci jednej časti. Z vlastných skúseností hudobníka viem, akú kľúčovú úlohu hrá dialóg i počas muzicírovania, napríklad vo voľne improvizovanej alebo komprovizovanej hudbe.Skutočný dialóg (verbálny i hudobne neverbálny) totiž vždy prináša viac, než vopred očakávame. Ide o interakciu a v nej o znásobovanie, vzájomné umocňovanie nepredvídateľných línií a možných vyústení rozhovoru. Dialóg obsahuje v sebe výzvu, nepredvídateľné situačné inšpirácie, ponúka možnosť prichádzať na čosi nečakane nové, čo na začiatku nik nemôže predpokladať.

Cover
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img