Archív udalostí

Diskusia Daniel Matej a Ivan Šiller

Prednáška a diskusia bude zameraná na problematiku kompozičnej praxe 2. polovice 20. storočia a súčasnosti, ktorá sa pod vplyvom otvorených konceptov v hudbe postupne mení z jednosmerného na proces interaktívny, resp. kooperatívny. Budeme reflektovať historický a esteticko-filozofický kontext tejto premeny a na príkladoch vybraných hudobných diel ukážeme možnosti spolupráce skladateľa a interpreta pri kreovaní výsledného zvukového tvaru v reálnom čase. - Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v rámci projektu Interdisciplinárna intenzita.