Archív udalostí

Čítačka z knihy Emmanuela Levinasa + diskusia

Levinasova kniha Štyri talmudické čítania (orig. Quatre lectures tamudiques) je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Štyri čítania z Talmudu sú prednáškami, ktoré E. Levinas predniesol na kolokviu francúzskych židovských intelektuálov v rokoch 1963 - 1966 a ako také, majú úplne špecifickú formu. Sú uvedené citáciami z babylonského Talmudu (Mišna a Gemara), po ktorých nasledujú Levinasove vlastné komentáre reflektujúce nielen rozsiahlu hebrejskú textovú tradíciu, ale, a v tom spočíva ich nenapodobniteľnosť, sú originálnym spôsobom konfrontované s otázkami novodobých židovských dejín a dejín európskeho moderného myslenia. Levinasove talmudické komentáre sú pokusom o preklad židovských myšlienok do jazyka modernej doby. To znamená, že židovské texty osvetľujú problémy, ktorým čelíme dnes, a naopak, sú pokusom nechať problémy modernej doby osvetliť tieto texty. Tieto talmudické komentáre môžu byť okrem toho vnímané aj ako známka zosvetštenia židovskej tradície pre väčšinu dnešných Židov. Levinas tvrdí, že náboženské texty musia byť vždy preložené do svetského jazyka, do jazyka súčasných problémov, do jazyka, ktorý usiluje o to, aby bol pochopený všetkými, do jazyka prózy a demystifikácie. Samotná vzdialenosť, ktorú môžeme cítiť s ohľadom na tieto tradičné pramene je v istom zmysle ziskom pre tieto samotné pramene. Pre Levinasa je kapacita týchto textov nekonečná a iba postupné „zosvetšťovanie“, preklady do jazyka doby, môžu vyniesť tieto nekonečné významy na svetlo. Preklad a zosvetštenie tu nie je znakom ľútosti nad stratenou minulosťou, ale samotným životom tradície.

Cover