Archív udalostí

Alternatívne vzdelávanie

Je alternatívny prístup k vzdelávaniu iba reakciou na nedostatky vyplývajúce z tradičného prístupu alebo je to len sofistikovanejší pokus o tvarovanie žiakov k želateľnému obrazu? Naozaj alternatívne vzdelávanie podnecuje a vytvára podmienky k lepšiemu vývinu kreativity, samostatnosti a kritickému mysleniu? Aj preto sa pokúsime konfrontovať rôzne prístupy k výchove a vzdelávaniu. V diskusii sa zameriame na problémy spojené s edukačným procesom mimo tradičné vzdelávacie inštitúcie.

gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img
gal-img