Myslenie v sieti

Projekt zameraný na vzdelávacie medziodborové audiovizuálne záznamy zamerané na výchovu ku kritickému mysleniu. Aktivity projektu spočívali v realizácii troch online populárno-náučných prednášok a troch rozhovorov s osobnosťami. Vytýčené ambície sa podarilo prednášajúcim a respondetom naplniť intenzívnou mierou interakcie medzi rozličnými kultúrnymi oblasťami. V rozhovoroch s osobnosťami spoločenských a prírodných vied sme upriamili pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie medzi týmito oblasťami a zároveň kritickým nástrojom na ich spracovanie.