Variácie II.

Projekt Variácie II. sprístupňuje súčasné experimentálne prístupy k hudbe nefundovanému poslucháčovi. Výklad kontextov a východísk súčasnej experimentálnej hudby objasňuje poslucháčovi kunsthistorické a teoretické pozadie. Nehudobné zvuky alebo zvuky, ktorých pôvodom nie je hudobný nástroj, či vôbec nie je možné ani užitočné zisťovať ich pôvod sú už dávno jej bežnou súčasťou. Nové hudobné nástroje a zvukovú paletu je potrebné aktualizovať, aby vôbec bola schopná odrážať život v súčasnosti. Človek žijúci v daných podmienkach potrebuje adekvátne výrazové prostriedky na vyslovenie svojej skúsenosti, ktoré zodpovedajú ich charakteru.