Hudba a chaos

Ak je každá kompozícia, či už hudobná, alebo myšlienková určitou obranou voči chaosu, čo môžeme dosiahnuť tým, že prvky chaosu a náhody preniknú do kompozície a budú v nej afirmované? Aký zážitok môže takýto orámcovaný chaos poskytnúť poslucháčovi? Vypočujeme si diela, ktoré svojou netypickou kompozíciou hraničia s chaosom, ako aj diela, ktoré prijali jeho režim.