Jazz a klasická hudba

Koncert AMC Tria spojený s prednáškou Jazz a klasická (vážna) hudba. Prierez obdobiami vývoja jazzovej hudby a jej prienikov do hudby vážnej a naopak, prieniky vážnej hudby do jazzu. Prednáška bude mapovať obdobie symfonického jazzu zamerané na tvorbu Georga Gershwina, vplyv klasického vzdelania na inštrumentáciu, aranžmány a charakter hudby v období cool jazzu a preberanie hudobných postupov a výrazových prostriedkov klasickej hudby v tvorbe súčasných jazzových umelcov, odlišný vývoj európskeho jazzu, ktorý pod vplyvom tradície európskej klasickej hudby nadobudol odlišný charakter ako americká jazzová hudba.