Daniel Matej – „Z V U K O H R Y“

Kompozično-improvizačný workshop bol zameraný na kreatívnu prácu so zvukom, určený všetkým záujemcom, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú hudobné vzdelanie, či aktívne hrajú, alebo nehrajú na hudobný nástroj. Na programe boli elementárne hudobno-improvizačné hry, riadená (dirigovaná) improvizácia, interpretácia jednoduchých otvorených partitúr a ďalšie hudobno-herné zvukotvorné aktivity. Workshop bol ukončený krátkym koncertom zúčastnených.