Variácie I.

Vzdelávacie koncertné podujatia zamerané na výchovu ku vážnej hudbe, ktorých ambíciou bolo dosiahnuť, aby vážna hudba nebola chápaná ako konvenčný a neaktuálny druh umenia, ale ako progresívne a otvorené pole experimentu.